Μικροβιολογικό

Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες

Το Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο μας διακρίνεται για την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
microbiological.jpg
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Οι ειδικές εξετάσεις που γίνονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο, έχουν σκοπό τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση μικροβίων σε διάφορα βιολογικά υγρά.

Οι συνηθέστερες εξετάσεις είναι:
  • Καλλιέργεια βιολογικών δειγμάτων (ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμμα κ.α)
  • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
  • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
Σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Πριν την επίσκεψή σας στο μικροβιολογικό εργαστήριο έχετε σίγουρα πολλές ερωτήσεις κάποιες από τις οπόιες απαντώνται στην ενότητα «Συχνών Ερωτήσεων». Για οποιαδήποτε αλλή μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Επικοινωνίας» ή στο τηλέφωνο 22310.46762.

Συχνές Ερωτήσεις

Επείγοντα Περιστατικά

Δίνουμε προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά, επιτυγχάνοντας όσο το δυνατόν άμεση διάγνωση, έτσι ώστε ο ασθενής να νιώθει ασφαλής.

Copyright © 2024 Μαρία Ψαρρά - Διάγνωση Α.Ε. | Designed by